Intelligence


Chekisti (cheka men) refers to the NKVD,
derived from the name of the original Soviet secret police, the Cheka.
Shortly after becoming Prime Minister in 1999,
Putin told Russian television
"there is no such thing as an ex-Chekist".

Soviet/Russian
Intelligence Agencies


INTRODUCTION AND BACKGROUND • Spetsnaz
 • Aktivniye Meropriyatiya
 • Dezinformatsiya
 • Gosudarstvennoy Sekretnyie
 • Maskirovka
 • Mokroye Delo
 • Nauchno Texnicheskaya Razvedka
 • Operastiya Pod Lozhnym Flagom

 • Intelligence Related Facilities

  Intelligence Programs and Activities  Ministry for State Security - MGB
  Ministerstvo Gosudarstvennoy Bezopasnosti  Foreign Intelligence Service (SVR)
  Sluzhba Vneshney Razvedki
  Central Intelligence Service [CSR]
  Centralnaya Sluzhbza Razvedky


  Federal Security Service (FSB)
  Federal'naya Sluzhba Bezopasnosti
  Federal Counterintelligence Service (FSK)
  Federal'naya Sluzhba Kontr-razvedky  National Investigation Committee

  State Technical Commission [GosTekhKomissiya]
  Gosudarstvennii Tekhnologiam Komissiya


  Federal Protective Service (FSO)
  Federal'naya Sluzhba Okhrani
  Main Administration for the Protection of the Russian Federation (GUO)
  Glavnoye Upravlenie Okhrani Rossiiskoy Federatsii


  Presidential Security Service [PSB]
  Prezidentskaya Sluzhba Bezopasnosti


  Federal Border Service [FPS]
  Federal'naya Pogranichnaya Sluzhba


  Federal Service of Troops
  Russian Federation National Guard (RF FSVNG)


  Cossacks


  Private Security Company [ChOP]
  Chastnoy Okhrannoy Predpriyatiye

  MINISTRY OF DEFENSE (MOD)
  MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS (MVD)
  Ministerstvo Vnutrennikh Del
  Federal Financial Monitoring Service
  (Rosfinmonitoring)


  Interlinked System for Recognizing Enemies [SOUD]
  Sisteme Objedinennovo Utschotya Dannych o Protivniki


  Sources and Resources  NEWSLETTER
  Join the GlobalSecurity.org mailing list